Mästerkattsfonden

”En fond, och utgivande av böcker, är ett utmärkt sätt att hjälpa och att sprida budskap – och att få människor att förstå att katter är levande individer med stor kunskap som många människor inte är i närheten av”.
Mästerkatt Snothie

Formen för att kunna alstra pengar i denna fond och dess syfte är att vara en ideell förening, därför bildade vi CATS IN POWER.

Föreningen CATS IN POWER

Föreningen är fristående, politisk och religiöst obunden och arbetar utan vinstintresse.
Föreningens syfte är att verka för alla katters – och även andra djurs – rätt till ett värdigt liv.

Föreningen kommer främst att fokusera på vidareutveckling av djurkommunikation och publicera kunskap samt sprida information gällande dess praktik, studier och forskning.

Föreningen avser även att verka befrämjande för energimedicinska behandlingsformer som ett komplement till veterinärvård.

Föreningens intention är vidare att stödja projekt som idkar välgörenhet för att hjälpa tama och vilda djur i nöd.

Föreningen har som ambition att kunna underlätta för djur att få tillgång till en skicklig djurkommunikatör och/eller komplementär behandling när djuret befinner sig i svåra omständigheter och/eller dess ägare inte kan tillgodose detta på grund av ekonomiska begränsningar.

Djurägare, som befinner sig i en livssituation där ekonomin är ett problem, skall kunna ansöka om stöd för att kunna erbjuda sitt djur adekvat hjälp. Denna hjälpverksamhet är möjlig om föreningens tillgångar så tillåter.

​Föreningen avser att avsätta medel för dessa ändamål genom ett fondkonto, kallat Mästerkattsfonden.

Föreningen välkomnar medlemmar eller icke-medlemmar att bidra till denna hjälpverksamhet, och liknande främjande projekt, med gåvor, testamenten etc.

Organisationsnummer: 802492-6811
Plusgiro: 740574-9

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå