Chitscha

”Det finns ett namn som passar mig och min energi bra: Chitscha! Ja, energin är mycket stark och det är ett vibrerande namn. Det blir en lek för era tungor men det kommer ni att klara. Jag har fortfarande mycket att hämta från mina dimensioner och stjärnsystem som ni kallar för galaxer. Minnen kommer tillbaka och jag får tillgång till dem – det är härligt. Jag träffar flera Mästerkatter när jag sticker iväg mentalt och det pågår samlingar runt om i Sverige, men även i många andra länder. Just för att vi måste veta hur vi ska hantera er människor när energierna strömmar ner snabbare mot Jorden…

Det jobbet som ni gör med oss är mycket speciellt och existerar ännu inte någon annanstans. Ni måste vara medvetna om att människor med andligt intresse inte alls behöver ha förståelse för djurens andlighet, kunskap och förmågor som ligger långt, långt utanför era förmågor.
Stå kvar och sprid budskapen så mycket som möjligt och vänd er även till dem som misstror er som mest. Energin måste ju ändras och någonstans måste den börja, och era rädslor att bli idiotförklarade får inte styra det. Vi är med er och hjälper er så mycket vi kan!”

I sitt sista samtal före sin död berättade Snothie hur allting var ordnat och planerat för hur arbetet skulle kunna fortsätta: ”Krakel kommer att föra min talan tills jag har tagit en fysisk kropp igen.
Hon kommer att vara fullt uppkopplad och kunna ge bra vägledning genom oss…” Och så skedde onekligen. Snothie befann sig nästan två år ”på den andra sidan” och Krakel (med assistans av Spektakel) utförde en heroisk insats och fungerade som en ”kosmisk telefonväxel”, hon kanaliserade således kommunikationer från Snothie, och en del andra kollegor, från den parallella dimension som benämndes Xifodeus.

Dramatiken tog ytterligare vändningar; strax efter att vi förstått var Snothie/Senaya och de andra skulle anlända, så dör plötsligt Krakel, men tar sin plats i kullen genom ett fenomen som brukar benämnas med begreppet ”walk-in” (se Mästerkattens återkomst, sidan 40.) Hon skulle senare presentera sig som Chitscha!

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå